home

Apps

MOOI-InZichtelijk biedt een scala aan mogelijkheden om vanuit inspiratie en motivatie jezelf te blijven ontwikkelen. Hierdoor wordt automatisch het digitale bekwaamheidsdossier op natuurlijke wijze vormgegeven vanuit dynamiek en interactie. De voortgangscirkel wordt ondersteund door een aantal praktische apps:

Observatie

In Mooi InZichtelijk kun je je eigen observatielijst samenstellen met eigen onderwerpen of gebruikmaken van onze bestaande items. Samengestelde lijsten kunnen vervolgens weer opnieuw worden gebruikt en worden gedeeld met anderen binnen Mooi InZichtelijk. Kortom, nooit dubbel werk! Maak je een enkele keer gebruik van een eigen document, dan kun je deze ook uploaden (PDF). Wanneer je een observatielijst maakt in ons systeem voor drie of meer personen, dan kan tevens de voortgang worden gemonitord.

Mooi InZichtelijk observatielijsten Zelf op te stellen observatielijsten:

 • Observatielijst Leerkracht
 • Observatielijst Onderwijsassistent
 • Observatielijst Leraarondersteuner
 • Observatielijst Pedagogisch medewerker
 • Observatielijst Zien is Meer (een observatielijst voor de overige functies gericht op een aantal gedragsindicatoren)
 • Observatielijst Gymles

Vaste modellen:

 • Flitsbezoek
 • Kijkwijzer Directe Instructie
 • Startbekwaam
 • Basisbekwaam
 • Vakbekwaam