home

IntZicht

Ons eigen interne camerasysteem

Een tool waarmee het mogelijk is, om op afstand elkaar te zien, vanuit gezamenlijke interactie

  • 1-op-1 gesprekken (met camerafunctie): Gespreksessies tussen leidinggevende en medewerker inzake de HRM-cyclus, met de daarbij behorende formulieren en acties In het Zicht.
  • Groepsgesprekken (met camerafunctie): ViM (Vergaderen Is Meer) op afstand.