home

Keuzevrijheid binnen kaders

We merken dat het werken met een gesprekkencyclus kaders biedt om voortgang te houden in het vaardig zijn en blijven.
De benodigde instrumenten en tijdskaders zijn hierbij ondersteunend, maar zeker niet leidend.
Mooi InZichtelijk faciliteert medewerkers in hun ontwikkeling door middel van een voortgangscirkel welke de benodigde onderwerpen in zich heeft die leiden tot een optimale gesprekkencyclus. Hiermee wordt handen en voeten gegeven aan het begrip duurzame inzetbaarheid.

De voortgangscirkel: Formeel waar het nodig is, flexibel waar het kan!

  • biedt kaders m.b.t. acties/inhoud van de gespreksformulieren én is tegelijkertijd flexibel.
    • De gebruiker kan o.a. eigen formulieren samenstellen, bestaande lijsten hergebruiken en eigen documenten uploaden.
    • De gebruiker krijgt keuzemogelijkheden welke de CAO gespreksonderdelen niet in de weg staan, maar versterken.
  • bevat naast de gespreksformulieren ook de optie tot het maken van notities.
  • kan indien gewenst, door de leidinggevende en medewerker worden uitgebreid door extra acties toe te voegen.
  • heeft een looptijd van 3 jaar*. Daarnaast kan in het geval van een startende medewerker eerst de keuze gemaakt worden voor een 1 jarige cirkel alvorens men de 3 jarige cyclus ingaat.

*een andere looptijd is ook door ons in te richten.

 

Persoonlijk dashboard

In Mooi InZichtelijk werkt iedereen vanuit zijn eigen dashboard en wordt zo op een ongedwongen manier verantwoordelijk gemaakt voor zijn rol en acties.

Overzicht

Het dashboard van de medewerker bestaat uit de voortgangscirkel (gesprekkencyclus), openstaande acties en apps.
Kortom, alles in één overzicht.

Automatisch

De acties worden automatisch voor je klaargezet op jouw dashboard.