home

Keuzevrijheid binnen kaders

Formeel waar het nodig is, flexibel waar het kan!

We merken dat het werken met een gesprekkencyclus kaders biedt om voortgang te houden in het vaardig zijn en blijven. De benodigde instrumenten en tijdskaders zijn hierbij ondersteunend, maar zeker niet leidend.

Vanuit inhoud, visie, continuïteit en keuzevrijheid biedt Mooi Inzichtelijk de keuze uit drie verschillende cycli met elk hun eigen keuzemogelijkheden, vertaald in drie cirkels:

Voortgangscirkel

 • Vaste opbouw van de cyclus (één of drie jaar).
 • In de acties en formulieren heb je keuzemogelijkheden.
 • Volgende actie wordt automatisch klaargezet.

Instapcirkel

 • Vaste opbouw van de cyclus (één of drie jaar), maar je kiest zelf de actie waarmee je wilt beginnen.
 • In de acties en formulieren heb je keuzemogelijkheden.
 • Volgende actie wordt automatisch klaargezet.

Flexcirkel

 • Keuzevrijheid in de opbouw van de cyclus a.d.h.v. één of meerdere acties. Deze cirkel heeft geen eindtijd.
 • In de acties en formulieren heb je keuzemogelijkheden.
 • Acties worden automatisch klaargezet.

Werkwijze

In Mooi Inzichtelijk werkt iedereen vanuit zijn eigen dashboard en wordt zo op een ongedwongen manier verantwoordelijk gemaakt voor zijn rol en acties.

Persoonlijk dashboard

Het dashboard van de medewerker bestaat uit een cirkel (gesprekkencyclus), openstaande acties en apps/tools.
Kortom, alles in één overzicht.

Automatisch

De acties worden automatisch voor je klaargezet op jouw dashboard.

Gebruikersvoordelen, o.a.:

 • De gebruiker kan o.a. eigen formulieren samenstellen, bestaande lijsten hergebruiken en eigen documenten uploaden.
 • De gebruiker krijgt keuzemogelijkheden welke de CAO gespreksonderdelen niet in de weg staan, maar versterken.
 • De cirkel bevat naast de gespreksformulieren ook de optie tot het maken van notities.
 • De cirkel kan indien gewenst, door de leidinggevende en medewerker worden uitgebreid door extra acties toe te voegen.