home
Mooi InZichtelijk staat voor Medewerker Ontwikkelomgeving Onderwijs Interactief en biedt een duurzame en integrale HRM-aanpak, die uitgaat van het motto:
Leren en samenwerken zijn samen een vruchtbare bodem voor persoonlijke en collectieve ontwikkeling.

Een actieve en lerende houding van zowel leidinggevende als medewerker door:

  • Regelmatig wederzijdse verwachtingen af te stemmen en deze om te zetten in duidelijke en haalbare doelen.
  • Het werken vanuit een eenduidige en integrale gesprekkencyclus met behulp van een voortgangscirkel.

Kortom: 'De plek waar talent en vaardigheid elkaar ontmoeten, elkaar uitdagen en versterken.'